Om Andelsselskabet

Om andelsselskabet bag Bjørnø Beboerhus a.m.b.a.

Er stiftet 24/3-2005. Forud er gået mange års snak om at få et fællesejet beboerhus til glæde for Bjørnø beboere og gæster.
Bjørnø har igennem mange år haft et rigt aktivitets- og foreningsliv så som, maleværksted, ungdomsklub, spille/musikaftener, fællesspisning m.v. men efter vi mistede det gamle beboerhus, oplevede vi at fællesskabet så småt smuldrede.

Hvis vores lille ø fortsat skal bestå som et levende øsamfund der også tiltrækker fastboende børnefamilier og erhvervsaktive, er vi meget afhængige af at have et samlingssted så vi kan bevare og udvikle det åbne fællesskab hvor alle er med.

Der er simpelthen brug for et samlingssted, hvor hele øen kan mødes.

Ønsket er at huset vil blive et flittigt brugt samlingssted for skoler, ungdomsklubber, sportsklubber og folk fra Faaborg og omegn.

Dette skal ses i lyset af, at Bjørnø ligger tæt på fastlandet, med en sejltid på kun 17 min. og dermed er et let tilgængeligt rekreativt område for Fyn. Det vil være oplagt for områdets skoler at supplere opholdet på øens naturcamping med husets faciliteter i form af samlingslokale v. dårligt vejr, undervisningslokale, huset køkken m.v. Det vil endvidere være oplagt at huset benyttes af områdets turister – evt. via samarbejde med det lokale turistbureau. – Det kan f.eks. være i forbindelse med guidede ture på øen, hvor turen kan rundes af med indtagelse af medbragt fælles frokost eller aftensmad. Huset vil endvidere kunne benyttes til forskellige musik- og kulturarrangementer. Det er for os at se, kun fantasien, der sætter grænsen for hvordan vi som Bjørnø-boere – og det omkringliggende lokalsamfund kan bruge huset til fælles glæde og inspiration.
Vi har, som ønsket, arbejdet på at få midler til at bygge huset og har været heldige at møde stor velvillighed mange steder, så det er lykkedes ganske godt, synes vi selv.

 

Vi vil gerne opfordre til at støtte huset enten ved at melde sig ind i selve selve foreningen eller ved at leje huset til diverse arrangementer.

Bjørnø Beboerhus er et tilbud til alle.